სასტუმროს საწოლის თავი

    • სასტუმროს საწოლის თავი
    • სტანდარტული სიმაღლე: 110სმ
    • ქსოვილის ან ტყავის შემცვლელის ზედაპირით